Schedule & Pass

T h e r a p i d h a n d l e i n j e c t s i n t o t h e b a s h f u l l i f t .

Saturday 27 July 2023

1 5 : 0 0 p m - 1 7 : 0 0 p m

C r u i s e T e r m i n a l
3 7 S h i n g R o a d
H o n g K o n g

w e l c o m e r e c e p t i o n

H o s t e d b y s o m e c o p m a n y

w e l c o m e r e m a r k s b y

A N N A K U L I S - C r e a t e a D a t a b a s e C l u s t e r i n t h e C l o u d W i t h M o n g o D B A t l a s

M A R C O F U R I U S - A n g u l a r A u t h e n t i c a t i o n W i t h J W T

s u n d a y 2 8 j u l y 2 0 1 9

1 3 : 0 0 p m - 1 5 : 0 0 p m

C r u i s e T e r m i n a l
3 7 S h i n g R o a d
H o n g K o n g

n e t w o r k i n g

R e g i s t r a t i o n a n d n e t w o r k i n g

1 5 : 0 0 p m - 1 7 : 0 0 p m

o p e n i n g p l e n a r y

L o o k i n g i n t o t h e f u t u r e

w e l c o m e r e m a r k s b y

A N N A K U L I S - C r e a t e a D a t a b a s e C l u s t e r i n t h e C l o u d W i t h M o n g o D B A t l a s

M A R C O F U R I U S - A n g u l a r A u t h e n t i c a t i o n W i t h J W T

V I C T O R T E T T - H a n d s - o n W i t h A R I A : A c c e s s i b i l i t y R e c i p e s f o r W e b A p p s

P E T E R R E X - A p p s a n d T o o l s t o S u p p o r t L G B T Q Y o u t h T h i s S p i r i t D a y

I V A N J E L I C - T r a i n i n g a n I m a g e C l a s s i f i c a t i o n M o d e l W i t h C r e a t e M L

N I A J O H N S O N - P r a c t i c a l T e s t - D r i v e n D e v e l o p m e n t

1 7 : 0 0 p m - 1 8 : 0 0 p m

l u n c h

E v e r y o n e n e e d t o e a t

1 8 : 0 0 p m - 2 0 : 0 0 p m

w o r k i n g s e s s i o n

L o o k i n g i n t o t h e f u t u r e

w e l c o m e r e m a r k s b y

A N N A K U L I S - C r e a t e a D a t a b a s e C l u s t e r i n t h e C l o u d W i t h M o n g o D B A t l a s

M A R C O F U R I U S - A n g u l a r A u t h e n t i c a t i o n W i t h J W T

I V A N J E L I C - T r a i n i n g a n I m a g e C l a s s i f i c a t i o n M o d e l W i t h C r e a t e M L

N I A J O H N S O N - P r a c t i c a l T e s t - D r i v e n D e v e l o p m e n t

m o n d a y 2 9 j u l y 2 0 1 9

1 5 : 0 0 p m - 1 7 : 0 0 p m

C r u i s e T e r m i n a l
3 7 S h i n g R o a d
H o n g K o n g

m o v i n g t h e w o r l d

H o s t e d b y s o m e c o p m a n y

c l o s i n g r e m a r k s b y

A N N A K U L I S - C r e a t e a D a t a b a s e C l u s t e r i n t h e C l o u d W i t h M o n g o D B A t l a s

M A R C O F U R I U S - A n g u l a r A u t h e n t i c a t i o n W i t h J W T

t u e s d a y 3 0 j u l y 2 0 1 9

1 5 : 0 0 p m - 1 7 : 0 0 p m

C r u i s e T e r m i n a l
3 7 S h i n g R o a d
H o n g K o n g

m o v i n g t h e w o r l d

H o s t e d b y s o m e c o p m a n y

c l o s i n g r e m a r k s b y

A N N A K U L I S - C r e a t e a D a t a b a s e C l u s t e r i n t h e C l o u d W i t h M o n g o D B A t l a s

M A R C O F U R I U S - A n g u l a r A u t h e n t i c a t i o n W i t h J W T

t i c k e t i n f o r m a t i o n

o n e d a y p a s s

S e d u t p e r s p i c i a t i s u n d e o m n i s i s t e n a t u s e r r o r s i t v o l u p t a t e m a c c u s a n t i u m d o l o r e m q u e l a u d a n t i u m , t o t a m r e m a p e r i a m , e a q u e i p s a q u a e a b i l l o i n v e n t o r e v e r i t a t i s .

s e a t i n 7 - 1 0 r o w

f r e e d r i n k

e v e n t o n f l a s h d r i v e

s p e a k e r s s u p p o r t

g e t t i c k e t - $ 3 7
t w o d a y s p a s s

S e d u t p e r s p i c i a t i s u n d e o m n i s i s t e n a t u s e r r o r s i t v o l u p t a t e m a c c u s a n t i u m d o l o r e m q u e l a u d a n t i u m , t o t a m r e m a p e r i a m , e a q u e i p s a q u a e a b i l l o i n v e n t o r e v e r i t a t i s .

s e a t i n 5 - 7 r o w

3 f r e e d r i n k s

e v e n t o n f l a s h d r i v e

s p e a k e r s s u p p o r t

g e t t i c k e t - $ 7 0
t h r e e d a y s p a s s

S e d u t p e r s p i c i a t i s u n d e o m n i s i s t e n a t u s e r r o r s i t v o l u p t a t e m a c c u s a n t i u m d o l o r e m q u e l a u d a n t i u m , t o t a m r e m a p e r i a m , e a q u e i p s a q u a e a b i l l o i n v e n t o r e v e r i t a t i s .

s e a t i n 3 - 5 r o w

5 f r e e d r i n k s

e v e n t o n f l a s h d r i v e

s p e a k e r s s u p p o r t

g e t t i c k e t - $ 1 0 0
f o u r d a y s p a s s

S e d u t p e r s p i c i a t i s u n d e o m n i s i s t e n a t u s e r r o r s i t v o l u p t a t e m a c c u s a n t i u m d o l o r e m q u e l a u d a n t i u m , t o t a m r e m a p e r i a m , e a q u e i p s a q u a e a b i l l o i n v e n t o r e v e r i t a t i s .

s e a t i n 1 - 3 r o w

1 0 f r e e d r i n k s

e v e n t o n f l a s h d r i v e

s p e a k e r s s u p p o r t

g e t t i c k e t - $ 1 2 5